/var/www/html/www/FMI/phpcms/modules/content/classes/comment_api.class.php:25:
array (size=2)
 'catid' => string '9' (length=1)
 'id' => string '627685' (length=6)
飞马网
 • 2019-03-15 12:51:10熊和兔子

  5g的广泛应用将会使大批在4g时代未广泛应用的的技术迎来爆发。

  点赞(0) 回复
 • 2019-03-14 19:24:32xiaocao

  4G改变生活,5G改变社会,5G典型应用将是物联网。

  点赞(0) 回复
 • 2019-03-14 19:05:42baSLg

  大势所趋,势不可挡

  点赞(0) 回复
 • 2019-03-14 16:43:12cVHXT

  趋势的必然走向

  点赞(0) 回复
 • 2019-03-14 16:43:06cVHXT

  趋势的必然走向

  点赞(0) 回复